Οχήματα-Τηλεκ/να-Τρένα-Γκαράζ

Aφήστε τα παιδιά να παίζουν ελεύθερα, ανεξάρτητα, να μάθουν να ταξινομούν, να ομαδοποιούν, και να αποκτούν σημαντικές γνωστικές δεξιότητες

Οχήματα-Τηλεκ/να-Τρένα-Γκαράζ
Φίλτρα