Ανάπτυξη Γλωσικών Δεξιοτήτων

Ενθαρύνετε τα παιδιά με το διάλογο και με άλλους τρόπους να αναπτύξουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες