Κουκλοθέατρο

Τα παιδιά χαίρονται να δίνουν φωνή στους χαρακτήρες των παραμυθιών