Κοινωνικοποίηση

Καλλιέργεια της τέχνης τους και εμπλουτισμός της φαντασίας τους